Tijden en kosten

Met een zeer actieve groep  judoka’s zowelbeginnend, recreatief als op

wedstrijd niveau  biedt judoclub ’t Höfke Diepenheim voor een ieder wat wils.

 

n

Jong en oud, jongen of meisje.

De eerste 3 lessen zijn gratis.

 

 

nDe judolessen worden in de sportzaal aan de
Dr. Quantstraat 17 gegeven.

 

Elke vrijdag van 16.30 uur tot 17.30  sportzaal 't Stedeke Diepenheim

Kosten

Contributie     
  voor de jeugd van 5 t/m 14 jaar   10,-  euro per maand.
  15 jaar en ouder 12,50 euro per maand.

 

  

Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden ( afmelden aan de zaal) Bij niet tijdig afmelden loopt de contributie gewoon door.
 

Aanmelding bij de judobond IBF (Internationale Budo Federatie) is een vereiste.

  • t/m 9 jaar € 10,00 per jaar

  • 10 t/m 17 jaar € 15,00 per jaar

  • 18 jaar en ouder € 20,00 per jaar

 

Banknummer voor Diepenheim:

 

tnv judovereniging Diepenheim 
Banknummer: 3221.35.486
IBAN: NL71RABO0322135486